سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

سوالات ملکی و شهرداری

سوال

با توجه به شکایت همسایه روبرویی بنده در سی و سه متری آنطرف بلوار محل ساخت ساختمان من، از شهرداری که در نهایت منجر به صدور رای ابطال پروانه ساخت من در شعبه 12 دیوان عدالت اداری شد و رد اعتراض شهرداری توسط شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صورت گرفت. اینجانب معترض ثالث در شعبه سه تجدید نظر دیوان عدالت اداری دادم که نهایتا بعد از دو سال رفت و آمد به دیوان منجر به صدور رای به نفع من یعنی نقض رای قبلی که پروانه من را باطل اعلام کرده بود، گردید. شهرداری طی نامه مورخه 6/ 12/ 1396 به اینجانب ابلاغ کرده بود که به علت ابطال پروانه عملیات ساختمانی متوقف گردد، مجددا در مورخه 16 /10 /1398 طی نامه ای به تقاضای بنده اجازه ادامه عملیات ساختمانی را داد.

در صورت نیاز به وکیل ملکی با موسسه حقوقی در تماس باشید.

حال سوال اینجاست که اینجانب باید پروانه را تمدید و مجددا تعهد نظارت مهندسان را که دو سال آن به علت توقف عملیات ساختمانی تمام شده با هزینه هنگفت تمدید نمایم؟ بنده در سال 1396 با صرف هزینه 500 میلیون تومان میتوانستم این ساختمان را تمام کنم و استفاده نمایم. الان باید آنرا با دو میلیارد تومان تمام کنم و دوسال مسیر تالش تا تهران برای مراجعه به دیوان را رفت و آمد کردم تا حق خود را ثابت نمایم و هزینه های دادرسی و رفت و آمد دادم. آیا شهرداری به بهانه اینکه شکایت از سوی شخص دیگر بوده میتواند شانه خالی کند و من باید از شکایت کننده شاکی باشم یا از شهرداری شکایت کنم؟ در ضمن ساختمان در سال 1396 در مرحله پیلوت متوقف داده شد و ادامه نیافته است. شهرداری به صرف اینکه بر اساس حکم ابطال پروانه از دیوان، توقف عملیات ساخت را داده ممکن است مسئولیتی نداشته باشد؟

جواب
1. شهرداری استحقاقی برای دریافت عوارض تمدید نداشته لذا برای استرداد مبلغ پرداختی مذکور به مراجع صالح دادخواست داده و اقدامات لازم را بکنید. در این رابطه شهرداری در برابر شما مسئول است.
2. خساراتی مانند افزایش هزینه ساخت در اثر تورم جامعه و یا ایاب و ذهاب در حقوق ایران قابل مطالبه نیست.
3. سایر خسارات متصوره ادعایی تحت هر عنوان اعم از خسارات توقف ساخت و ساز با جلب نظر کارشناس، را باید علیه شهروندی که از شما شکایت کرده در دادگاه عمومی حقوقی مورد مطالبه قرار دهید.


وکیل ملکی

سوال

اگر ساختمانی دارای مالکان مشاعی باشد، شکایت به دیوان مستلزم شکایت تمام مالکان است؟

جواب
نه لزومی به شکایت تمام مالکان مشاعی نیست و شکایت یک مالک به عنوان ذی نفع کفایت می کند.

نویسنده : امید محمدی

این مطلب در طول زمان بروزرسانی میشود بنابراین این برگه  را ذخیره کنید تا در صورت بروزرسانی از آخرین سوالات مربوط به برگه وکیل ملکی در اطلاع باشید.

برای اطلاعات بیشتر و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.


نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی

شهرداری طبق طرح تفصیلی ، زمینی را برای تعریض خیابان تصرف و طرح را اجرا میکند. هیچ توافق یا اعلامی هم به مالک نمیکند. سالها بعد وراث مالک به شهرداری مراجعه میکنند. شهرداری با آنها صلح نامه ای تنظیم نموده و قید میشود “پس از تصویب صلحنامه در شورای شهر، مبلغ 60 میلیون تومان در صورت تامین اعتبار در سال های آتی به مالک پرداخت میشود” اکنون پس از گذشت سالها، وجه صلح نامه را نیز نپرداخته اند.

 

نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی

حال آیا باید دادخواست مطالبه وجه صلح نامه را داد؟ یا اساسا صلح نامه به جهت عدم تعیین زمان پرداخت وجه یا عدم پرداخت در مهلت های لایحه قانونی باطل است و باید خلع ید داد؟ یا باید خسارت تاخیر تادیه گرفت؟ آیا اجرت المثل سالهای قبل از تنظیم صلح نامه هم تعلق میگیرد؟

 

جواب

به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی در طرح های عمومی و عمرانی مدت اعتبار توافق نامه جهت پرداخت مبلغ سه ماه می باشد. لذا پس از انقضای مدت، صلحنامه مذکور به لحاظ فرض قانونی، کأن لم یکن و سالبه به انتفای موضوع با موضوعیت توافق است. لذا عنوان خواسته صحیح چنین است: «اعلان بی اعتباری و بطلان توافقنامه – مطالبه خسارت به میزان بهای عادله روز – اجرت المثل ایام تصرف»

 

 

 

البته که در خصوص توافقنامه مذکور، ممکن است این دیدگاه مطرح گردد که تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه خرید جزو قواعد تکمیلی است و طرفین می توانند در خصوص مدت پرداخت ثمن توافق بیشتری داشته باشند؛ که استدلال قابل تأملی است و بر اساس آن صلحنامه مذکور با وجود عدم ثبت دارای اعتبار حقوقی بوده و لازم الوفاست اصاله اللزوم نیز موید است، اجرت المثل ایام تصرف نیز در این دیدگاه منتفی است حتی در صورت نظر به ابطال قرارداد نیز بنا بر دیدگاهی در رویه قضایی مالک اجرت المثل مستحق نخواهد بود خصوصا در این موضوع که غصب یا آنچه درحکم غصب می باشد منتفی است.

 

در صورت نظر به ابقای قرارداد و توافق حاصله، مالک بدون مطالبه وجه مذکور از شهرداری که قابلیت اثبات داشته باشد، مستحق خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود خصوصا که شرط تمکن شهرداری و تأمین بودجه، برای پرداخت مبلغ نیز شده است.

 

 

 

نحوه خرید و تملک اراضی برای طرحهای عمومی و عمرانی

 

 

 

در هر حال صرف نظر از اختلافات حقوقی و رویه قضایی، ورود در دعوای حقوقی توصیه می گردد. توصیه دیگر در تنظیم قرادادهای منعقده باشهرداری و انجام مشاوره به نحو دقیق قبل از آن می باشد که توصیه قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره نیز همین است.

 

نویسنده : امید محمدی

 

لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل شهرداری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

http://www.hdg-law.ir/tamaloke-arazi/

 


بیمه

طبق ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را می‌پردازد بعد از پرداخت می تواند به برات دهنده یا سایر اشخاص مسئول دو سند برات جهت استرداد آنچه پرداخته مراجعه کند اگر چه از طرف آنها اذن در پرداخت نداشته است.

 

نفقه خانواده

طبق ماده 1205 قانون مدنی شخصی که نفقه خانواده ی مردی را می پردازد که از پرداخت نفقه خودداری می کند و یا اینکه غایب مفقودالاثر می باشد، می تواند بعد از پرداخت، به آن مرد مراجعه کند و مبلغ پرداختی را که بابت نفقه داده است از او بگیرد ( با اینکه اذن نداشته ) اگر از طرف شوهر اذنی در پرداخت نداشته است . (حال اینکه شخص ثالث است یا همسر خودش) هم شخص ثالث و هم همسر او می‌تواند به شوهر برای استرداد بدهی مراجعه کنند.

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

طبق ماده 306 قانون مدنی اگر شخصی نیکوکارانه بدهی بدهکاری را که قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد بپردازد بدون آنکه امکان گرفتن اجازه از بدهکار داشته باشد می تواند بعد از پرداخت به شخص بدهکار مراجعه نماید و آنچه را که به جای او پرداخته مسترد نماید. به شرط آن که عدم پرداخت بدهی بدهکار باعث زیان او می گشت (از باب اداره مال غیربا قصد احسان به بدهکار) مانند فردی که وام بانکی دوستش را می پردازد و مواردی از این دست .

 

بیمه اموال ، خسارات بیمه

طبق ماده 30 ق بیمه ، که در خصوص بیمه اموال می باشد شرکت بیمه ای خسارات را قبول را پرداخت می‌کند، قائم‌ مقام شخص بیمه گزار می شود به شخص وارد کننده خسارت جهت استرداد آنچه که به بیمه گذار پرداخته نموده بود مراجعه خواهد کرد .

مثلاً شخص الف نزد شرکت بیمه خود را بیمه مینماید. شخص ب به اموال شخص الف 20 میلیون خسارت وارد می‌کند شرکت بیمه بدهی شخص ب را ورود خسارت پرداخت می‌کند و سپس به قائم مقام شخص الف و مراجعه می نماید و مبلغ پرداخت شده را از او خواهد گرفت. ( از جمله مواردی است که اذن در پرداخت وجود ندارد
شخصی که حکم اخلاق یا قانون بدهی دیگری را می‌پردازد می‌تواند بعد از پرداخت بدهکار مراجعه نماید مبلغ پرداخت شده را از آن مسترد کند.

اگرچه بدهکار اذنی در پرداخت نداشته است . مانند فردی که هزینه‌های درمانی خواهرش را به واسطه امتناع همسر او می‌پردازد. یا شخصی که برای تنظیم سند رسمی خانه، ناچار می‌شود که هزینه‌های پایان کار عوارض و مالیاتی را بپردازد که مربوط به او نیست زیرا فروشنده ملک از پرداخت آن خودداری می‌کند.

برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل حقوقی با  موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.


آیا سفرهای فضایی در آینده نزدیک محقق میشود

درحال حاضر مشکل مسافت بزرگ‌ترین مشکل در سفرهای بین کهکشانی به حساب می‌آید فاصله? ما با نزدیک‌ترین کهشان همسایه حدود 2.5 میلیون سال نوریست و پیمودن این مسافت با تکنولوژی فعلی غیر ممکن است.

حتی اگر این مسافت را به ستارگان کهکشان راه شیری محدود کنیم، باید سرعت خود را به سرعت نور نزدیک کنیم، سفر با 10 درصد سرعت نور به نزدیک‌ترین ستاره یعنی آلفا قنطورس در فاصله? 4.4 سال نوری، به این معناست که باید 44 سال با سرعت 107 میلیون کیلومتر بر ساعت در راه باشیم!
این انرژی فقط از طریق پیش ‌رانهای هسته‌‌ای می‌تواند تامین شود و تکنولوژی آن قرار است اولین بار در فضاپیمای اوریون پیاده سازی شود. انفجار هزاران بمب هسته‌ای یکی پس از دیگری تا انرژی مورد نیاز برای یک سفر میان ستاره‌ای تامین شود.

 

 

 

اما بیایید ببینیم آلفا قنطورس کجاست ؟ آلفا قنطورس  یک سامانه ستاره‌ای بوده که به همراه کوتوله سرخ پروکسیما قنطورس و آلفا قنطورس سی، که بسیار کم‌نورتر میباشد یک سیستم سه‌‌ ستاره‌ای را تشکیل می‌دهند. این سامانه ، از همه ستاره‌ها به منظومه خورشیدی ما نزدیک‌ تر میباشد و با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده است.

 

 شعاع آلفا قنطورس 23 درصد از خورشید بیشتر است و چگالی آن نیز 10 درصد بیشتر از خورشید ماست. آلفا قنطورس احتمالا یک سیار? شبه‌زمین و قابل سکونت دارد. این سیاره گزینه مناسبی برای پروژه استارشات میباشد.

 

پروژه اجرای استارشات چیست و به چه منظوری انجام  میشود؟

 

 “پیت وردن”، مدیر پروژه استارشات در این مورد می‌گوید: با این پروژه می‌توانیم به سؤال اساسی بشریت «آیا ما در جهان تنها هستیم؟» پاسخ دهیم. وی که حدود 9 سال مدیریت مرکز ایمز ناسا را به‌ عهده داشته است، می‌گوید: اگر بتوانیم حیات را در سیاره‌ای پیدا کنیم که نزدیک به منظومه شمسی است، به یکی از اساسی‌ترین اکتشافات تاریخ بشر دست می‌یابیم.

 

 

 

استارشات همانند مأموریت‌های فضایی دیگر نمیباشد که در آن یک موشک بزرگ برای حمل یک فضاپیمای سنگین پرتاب شود. به طور مثال، فضاپیمای افق‌های نو ناسا کمی بیش از نیم تن وزن دارد. در عوض فضاپیمای استارشات وزن و ضخامت بسیار کمی دارد تا بتواند خیلی سریع حرکت کند و مجموعه‌ای از آرایه‌‌های لیزری روی زمین با شلیک لیزر به سطح این فضاپیما آن را وادار به حرکت می‌کند. اندازه این فضاپیما از یک تا سه و نیم متر بوده و وزن آن به اندازه یک جرعه آب است.

ویدیو پروژه استارشات : برای مشاهده ویدیو این پروژه همچنین مشاهده عکس ها با لینک منبع مراجعه کنید : 

 

منبع : http://www.fanie.ir/space-travel/

 

 

این پروژه به دلیل نانوساختار فضاپیما برای ارسال  به آلفا قنطورس قانع کننده است که در این پروژه جرم فضاپیما حدود یک گرم و برابر با یک ورق کاغذ است . از همین رو به‌راحتی می‌توان روی آن حسگر و دوربین‌هایی نصب کرد. این حسگرها  از تشعشات میدان‌های مغناطیسی‌ که از سیارات تابش میشوند محافظت میکند و همچنین موج‌های خاصی ار نور را شناسایی و اندازه گیری میکنند که وجود حیات را نشان می‌دهند.

 

سایت فنی

 

صدور پروانه نوسازی

صدور پروانه نوسازی

در سال 1393 درخواست صدور پروانه نوسازی ملکم را به شهرداری اراک ارائه کردم و تمام روال قانونی اعم از پرداخت حق کارشناس و پرداخت نوسازی و کلیه مراحل قانونی را انجام دادم تا رسید به اینکه شهرداری دستور نقشه صادر کند . در این مرحله شهرداری منطقه 2 اراک نامه ای رو تنظیم کرد خطاب به شهرداری مرکزی اراک که نامبرده در این شهرداری تقاضای صدور پروانه کرده و ملک ایشان در رینگ دارای کاربری مسکونی، میباشد و طبق مقررات به این ملک هفت طبقه و پیلوت تعلق میگیرد لطفا خط پروژه را ابلاغ نمایید.

 

شهرداری نیز جواب داده چون این ملک در حریم طرح 55 متری واقع شده تا ابلاغ این طرح تامل نمایید. از آنجا که در سال 93 از زمان طرح 55 متری اراک 14سال میگذشته و شهرداری تا حالا نیز از صدور پروانه خودداری نموده آیا میتوان در دیوان عدالت اداری شهرداری را بر اساس حق مالکانه الزام به صدور پروانه بر اساس، مقررات سال درخواست پروانه نمود؟

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک زیر منبع این مراجعه کنید

 

 

منبع : http://www.hdg-law.ir/licensing-renovation/

 

 

لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل شهرداری با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.