سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سوالات ملکی و شهرداری

سوال

با توجه به شکایت همسایه روبرویی بنده در سی و سه متری آنطرف بلوار محل ساخت ساختمان من، از شهرداری که در نهایت منجر به صدور رای ابطال پروانه ساخت من در شعبه 12 دیوان عدالت اداری شد و رد اعتراض شهرداری توسط شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صورت گرفت. اینجانب معترض ثالث در شعبه سه تجدید نظر دیوان عدالت اداری دادم که نهایتا بعد از دو سال رفت و آمد به دیوان منجر به صدور رای به نفع من یعنی نقض رای قبلی که پروانه من را باطل اعلام کرده بود، گردید. شهرداری طی نامه مورخه 6/ 12/ 1396 به اینجانب ابلاغ کرده بود که به علت ابطال پروانه عملیات ساختمانی متوقف گردد، مجددا در مورخه 16 /10 /1398 طی نامه ای به تقاضای بنده اجازه ادامه عملیات ساختمانی را داد.

در صورت نیاز به وکیل ملکی با موسسه حقوقی در تماس باشید.

حال سوال اینجاست که اینجانب باید پروانه را تمدید و مجددا تعهد نظارت مهندسان را که دو سال آن به علت توقف عملیات ساختمانی تمام شده با هزینه هنگفت تمدید نمایم؟ بنده در سال 1396 با صرف هزینه 500 میلیون تومان میتوانستم این ساختمان را تمام کنم و استفاده نمایم. الان باید آنرا با دو میلیارد تومان تمام کنم و دوسال مسیر تالش تا تهران برای مراجعه به دیوان را رفت و آمد کردم تا حق خود را ثابت نمایم و هزینه های دادرسی و رفت و آمد دادم. آیا شهرداری به بهانه اینکه شکایت از سوی شخص دیگر بوده میتواند شانه خالی کند و من باید از شکایت کننده شاکی باشم یا از شهرداری شکایت کنم؟ در ضمن ساختمان در سال 1396 در مرحله پیلوت متوقف داده شد و ادامه نیافته است. شهرداری به صرف اینکه بر اساس حکم ابطال پروانه از دیوان، توقف عملیات ساخت را داده ممکن است مسئولیتی نداشته باشد؟

جواب
1. شهرداری استحقاقی برای دریافت عوارض تمدید نداشته لذا برای استرداد مبلغ پرداختی مذکور به مراجع صالح دادخواست داده و اقدامات لازم را بکنید. در این رابطه شهرداری در برابر شما مسئول است.
2. خساراتی مانند افزایش هزینه ساخت در اثر تورم جامعه و یا ایاب و ذهاب در حقوق ایران قابل مطالبه نیست.
3. سایر خسارات متصوره ادعایی تحت هر عنوان اعم از خسارات توقف ساخت و ساز با جلب نظر کارشناس، را باید علیه شهروندی که از شما شکایت کرده در دادگاه عمومی حقوقی مورد مطالبه قرار دهید.


وکیل ملکی

سوال

اگر ساختمانی دارای مالکان مشاعی باشد، شکایت به دیوان مستلزم شکایت تمام مالکان است؟

جواب
نه لزومی به شکایت تمام مالکان مشاعی نیست و شکایت یک مالک به عنوان ذی نفع کفایت می کند.

نویسنده : امید محمدی

این مطلب در طول زمان بروزرسانی میشود بنابراین این برگه  را ذخیره کنید تا در صورت بروزرسانی از آخرین سوالات مربوط به برگه وکیل ملکی در اطلاع باشید.

برای اطلاعات بیشتر و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.