سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جرم تهدید چیست ؟

تهدید

     در این مقاله می پردازیم به بررسی جرم تهدید ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید جزء جرائم مطلق است . به این معنا که صرف تهدید فردی به ضرر های نفسی و جانی و یا مالی یا ناموس جرم است و مجازات دارد بنابراین مانند جرائم مقید نیاز به نتیجه ای خاص ندارد (جرم مقید مانند قتل که با کشته شدن فرد شکل میگیرد).

 

تهدید از طریق تلفن ، جرم مزاحمت تلفنی ، تهدید شفاهی ، تهدید کتبی ، تهدید حضوری یا غیر حضوری

از طرفی وسیله تهدید در این جرم طریقیت دارد نه موضوعیت یعنی مهم نیست که تهدید شفاهی است یا کتبی یا حضوری یا غیرحضوری اما در صورتی که از طریق تلفن باشد باید از طرف مخابرات شنود شود تا مستدل باشد زیرا امکان تغییر صدا با برنامه های متفاوت در تلفن وجود دارد که می تواند تحت عنوان جرم مزاحمت تلفنی تحت پیگرد قراربگیرد . تهدید باید موثر در افراد باشعور و تهدید شونده بداند که تهدید کننده جدی است .

فرد تهدید شونده ممکن است خود فرد یا اطرافیان سببی و نسبی وی باشند .

زمانی جرم تهدید محسوب می شود که مورد تهدید صورت نگرفته باشد زیرا اگر جرم مورد تهدید محقق شده باشد مثلا ضرب وجرح عمدی دیگر تحت عنوان تهدید قابل رسیدگی نیست بلکه جرم ضرب و جرح عمدی محقق گشته است . مطابق با حکم شماره 682/8431 دیوان عالی کشور که اشعار می دارد ” دعوی طلب و مطالبه حق موجب خروج عمل از مصداق این ماده نمی گردد فلذا اگر کسی مطالبه اجرت خود را کند و به علت امتناع به تهدید و اجبار توسل نموده ووصول کند قابل تعقیب ومجازات است پس ضرورتی ندارد هدف مرتکب کسب منفعت مشروع باشد یا نامشروع .

نظریه مشورتی 6469/7-14/10/65 نیز بیان می دارد تهدید به وسیله چاقو مصداق ماده 619 قانون مجازات اسلامی بود مشمول ماده 669 نمی باشد نظریه مشورتی 1257/7- 3/6/71 نیز بیان می دارد ” تهدید از طریق اسلحه کشیدن باید فلقد جنبه عمومی باشد . یعنی موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و سلب امنیت و آزادی مردم نشود و الا مصداق جرم محاربه موضوع ماده 183 قانون مجازات اسلامی خواهد بود مواد مرتبط به این ماده نیز ماده 114 از قانون اقدامات تامینی و تربیتی و ماده 31 قانون مطبوعات است صلاحیت رسیدگی به این جرم را نیز دادگاه های کیفری 2 دارا می باشند . 

برگرفته از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی آقای سلیمانی لطفا در صورت نیاز به وکیل کیفری با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

منبع خبر : http://www.hdg-law.ir/crime-threat/